Tilstandsrapport: Er huset ditt ved god helse?

- Er konstruksjonen og alle bygningsdeler i orden?
- Må jeg bytte tak nå, eller kan jeg vente fem år?
- Er utvendig veggkledning sunn?
- Er pipeløp, taksikring og takrenner etter forskriftene?
- Er kravene til brannsikring godt nok ivaretatt?
- Er rørsystemet i orden? Bestill en tilstandsrapport i dag.
- Tilfredsstiller det elektriske dagens krav?
- Er huset energieffektivt? En tilstandsrapport kan gi svaret.
- Er det tegn på fukt, som kan bli et større problem?
- Er bad og annet VVS i orden?

En tilstandsrapport er som regel en totalvurdering av bygningen, og det er en rapport som kan bestilles helt uavhengig av boligkjøp eller -salg. Tilstandsrapporter utføres etter nærmere spesifikasjon fra deg som bestiller, og kan tilpasses dine behov.

Send oss en henvendelse i dag, for en uforpliktende dialog om dine behov, eller om du er usikker på hvilken type rapport eller tjeneste du behøver.

Send oss en henvendelse