Når trenger du skadetaksering?

- Når boligen er blitt utsatt for naturskade, er skadetaksering viktig
- Når det er konstatert skadedyrsangrep, bør du ha en skadetakst
- Når boligen har vært utsatt for brann- eller vannskade
- Når forsikringsselskapet ber om en skadetaksering
- Når det er konstatert mugg eller fukt knyttet til våtrom
- Når du behøver en vurdering av årsaksforhold knyttet til skaden
- Når du trenger kostnadsoverslag for utbedring av skadene
- Når du vil unngå at det samme kan skje igjen

Send oss en henvendelse i dag, for en uforpliktende dialog om dine behov, eller om du er usikker på hvilken type rapport eller tjeneste du behøver.

Send oss en henvendelse