Når trenger jeg rådgivning?

- Ved rehabilitering og oppussing
- Ved istandsetting av skader
- Under oppføring av nybygg
- I forbindelse med restaureringsprosjekter
- Når du skal sette opp et tilbygg
- Når du skal bygge om

Vi gir råd som legger til rette for at du kan gjøre alt riktig med en gang. Det er dyrt når det oppstår feil eller lite hensiktsmessige løsninger, som følge av at håndverkere har fått fritt spillerom. En håndverker har ofte ikke kompetanse til å vurdere helheten i prosjekter, eller å sørge for at alt er i henhold til lover og forskrifter. Verre blir det nå du har flere håndverkere som ikke samarbeider.

Send oss en henvendelse i dag, for en uforpliktende dialog om dine behov.

Send oss en henvendelse