Priser

Der det ikke er angitt en konkret pris, skyldes det at tjenesten kan variere med kundens ønsker og behov. Flere rapporter og takstoppdrag har en fast pris. For enkelte rapporter og andre tjenester er det nødvendig å avtale pris. Ta kontakt for en uforpliktende dialog om dine behov.

Boligtakster    
Leiligheter til 100 m² (BTA)   fra kr 3.800,-
Leiligheter over 100 m² (BTA)     fra kr 4.500,-
Rekkehus, tomannsboliger til 130 m²   fra kr 4.800,-
Rekkehus, tomannsboliger over 130 m²    fra kr 5.200,-
Eneboliger til 200 m²   fra kr 5.500,-
Eneboliger fra 200 m² til 350 m²   fra kr 6.500,-
Eneboliger over 350 m²   fra kr 8.000,-
Boligtomter   fra kr 4.500,-
     
Boligsalgsrapporter    
Leiligheter til 100 m² (BTA)    fra kr 7.000,-
Leiligheter over 100 m² (BTA)   fra kr 8.200,-
Rekkehus, tomannsboliger til 130 m²   fra kr 9.300,-
Rekkehus, tomannsboliger over 130 m²   fra kr 10.200,-
Eneboliger til 200 m²    fra kr 11.200,-
Eneboliger fra 200 m² til 350 m²   fra kr 16.500,-
Eneboliger over 350 m²   etter avtale
Leievurderinger bolig   fra kr 3.200,-
Taksering av råloft   fra kr 4.500,-
     
Uavhengig kontroll/oppfølging    
Etter avtale    
     
Hyttetakster    
Generell hyttetakst   fra kr 4.500,-
I tillegg kommer honorar for kjøretid
og km godtgjørelse (statens satser).
   
     
Skadetakster    
etter medgått tid    
     
Reklamasjoner    
etter medgått tid    
     
Næringstakster    
Tilstandsanalyser   etter medgått tid
Overtakelsesbefaringer   etter medgått tid
Seksjoneringer   etter medgått tid
Mindre kontor- og butikker o.l.   kr 5.000,- til 8.000,-
Større kontorareal/mindre næringsbygg/bygårder   kr 8.000,- til 20.000,-
Store næringsbygg   kr 15.000,- til 50.000,-
Næringstomter   kr 6.000,- til 20.000,-
Spesielle takster og porteføljevurdering/takster   Fast pris etter avtale
     
Leievurderinger for næringsbygg    
Mindre kontorlokaler, butikker og lignende   kr 4.000,- til 6.000,-
Større kontorlokaler og mindre næringsbygg/bygårder   kr 6.000,- til 15.000,-
Store næringsbygg   kr 12.000,- til 20.000,-
     
Plantegninger/oppmåling    
Planskisse med oppgitt P-ROM, BRA, BTA, 2D   fra kr 800,- pr. plan
Planskisse med oppgitt P-ROM, BRA, BTA, 3D   fra kr 1.000,- pr. plan
Oppmåling og tegninger for næringseiendommer   Fast pris etter avtale

Timepriser
kr 1300,- eks. kjøring

Minstepris for frammøte
kr 1300,-

Annet
Alle andre oppdrag honoreres etter faste, forhåndsavtalte priser, eller timebaserte etter medgått tid. Tillegg etter avtale for befaringer på kveldstid.

Alle priser er oppgitt eks. kilometergodtgjørelse, mva og bompenger.

Send oss en henvendelse